دبیر فراخوان عکس «میقاتالرضا» در نشست خبری، ضمن تشریح برنامههای همایش ملی میقاتالرضا، پیرامون نمایشگاه عکس این همایش تأکید کرد: توجه بر جنبههای فرهنگی و معنوی بقاع بر مردم و جامعه، نگاه به جنبه‌ها و آثار اجتماعی بقاع متبرکه و امامزادگان، نمایش مراسم آیینی و مردمی در بقاع متبرکه و جنبه آرامشبخشی و آرامشدهی در بقاع از جمله مسایلی است که در داوری و انتخاب آثار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ظهوریان افزود: این فراخوان در چارچوب طرح ملی میقاتالرضا مصوب کارگروه زیارت استان خراسان رضوی  برگزار می‌شود و هدف آن تبیین نقش بقاع متبرکه واقع در مسیر زایرین امام رضا (ع) در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، معنوی، رفاهی و بهداشتی زایرین امام هشتم است.
به گفته ظهوریان همایش ملی میقاتالرضا با حضور جمعی از مسؤولان، نخبگان و اندیشمندان جامعه، ۲۷ بهمن در مشهد برگزار، و نمایشگاهی از آثار برگزیده این فراخوان در حاشیه همایش برپا خواهد شد.
وی در پایان اعلام کرد: با مساعدت اداره کل اوقاف و امور خیریه، جوایز این فراخوان افزایش یافته و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۵ میلیون، ۳ میلیون و ۲ میلیون ریال پرداخت خواهد گردید تا پاسخگوی بخش کوچکی از زحمات عکاسان و هنرمندان باشد.