910125

کوروش ادیم، عکاس ایرانی، روز ۲۵ فروردین برای انجام یک پروژه‌ی عکاسی در چارچوب «سومین دوسالانه‌ی شهر رویا» که به میزبانی تونس برپا می‌شود، به آن کشور سفر خواهد کرد.
قرار است این هنرمند ایرانی، امسال در سومین دوره‌ی این دوسالانه‌ی هنری با عنوان «DREAM CITY» یا «شهر رویا» با همراهی هنرمندانی از کشورهای مختلف به مدت ۱۰ روز اقدام به آفرینش آثاری نماید که اساس آنها را عکس و فرایند عکاسی تشکیل  دهد. کوروش ادیم که پیش از این در مسابقات و نمایشگاه‌های دیگری در خارج از کشور حاضر بوده است این‌بار به دعوت موسسه‌ی «L’Art Rue» و بنیاد هنری «Muzaq»، که برگزارکنندگان دوسالانه‌ی «شهر رویا» هستند، به همراه هنرمندانی چون Li  wei از چین، Kiripikatembo از کنگو و Mounakarray از تونس راهی این دوسالانه‌ی هنری در شمال آفریقا خواهد شد.
این عکاس ایرانی طی ۱۰ روز اقامت خود در تونس قرار است همراه با دیگر هنرمندان مدعو به ثبت ایده‎ها و آفرینش آثار عکاسی خود در شهرهای تونس و سفاکس بپردازد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده در نهایت ۱۵ عدد از این آثار در روزهای برگزاری این دوسالانه‌ی هنری یعنی از ۵ تا ۹ مهرماه ۱۳۹۱ در ابعاد بزرگ برای بازدید عموم عرضه خواهند شد. همچنین به گفته‌ی کوروش ادیم، قرار است او درکنار شرکت در کار آفرینش اثر برای این دوسالانه‌ی بین‎المللی یک پروژه‌ی جداگانه‌ی عکاسی هم با حمایت دو نهاد فرهنگی که او را دعوت کرده‌اند در کشور تونس انجام دهد.
تونس نخستین کشور عربی بود که در سال ۲۰۱۱ پدیده‌ی قیام‌های مردمی موسوم به «بهار عربی» را تجربه کرد و از این رو موضوع اصلی دوسالانه‌ی امسال «هنرمند با آزادی روبرو می‌شود» تعیین شده است. هنرمندان مدعو این دوره، از جمله کوروش ادیم، از کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی انتخاب شده‌اند.