شنبه ۳۰ اردیبهشت مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه، در مشهد برگزار می‌شود.
 فرامرز عامل بردبار، دبیر جشنواره ضمن اعلام این خبر اعلام کرد، مراسم پایانی ساعت ۲۰ در سالن آریو مصلینژاد مشهد و با حضور نفرات بر‌تر هر دو بخش جشنواره و هیأت داوران برگزار خواهد شد.
در دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه ۳۲۷ عکاس از ۶۶ شهرستان، ۲۳۳۷ عکس را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که باعث رشد ۱۰۶ درصدی جشنواره نسبت به دوره قبل شدند. در این میان بیشترین تعداد شرکت کنندگان به ترتیب از شهرستانهای مشهد، تهران، قزوین، شیراز، اصفهان، بجنورد، کرمانشاه، تبریز، اهواز و ساری بودهاند.
داوری آثار رسیده به دبیرخانه، اسفندماه ۱۳۹۰ با حضور مرتضی لطفی، مجید سعیدی، کیارنگ علایی، سیدمحتبی خاتمی و مهدی رضوی در نگارخانه گلستان علی انجام شد.
جشنواره سراسری عکس گلستانه برای دومین سال توسط مؤسسه غیردولتی گلستان علی (ع) و با هدف جلب نگاه جامعه هنرمندان عکاس کشور به موضوع کودکان خیابانی، بیسرپرست، بدسرپرست و کودکان کار برگزار می‌شود.