به گزارش دبیرخانه هفتمین جشنواره عکس رشد، اسماعیل عباسی، دکتر محمد ستاری، اسعد نقش‌بندی، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی به عنوان هیات داوران این دوره از جشنواره معرفی شدند.
در ضمن با توجه به تماس‌های مکرر علاقه‌مندان جهت حضور در جشنواره، مدت ارسال آثار تمدید شد. علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به دبیرخانه جشنواره ارسال و یا به‌ صورت حضوری به نشانی دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی تحویل دهند.
آثار رسیده به دبیرخانه پس از ثبت در سیستم رایانه‌ای، توسط کار‌شناسان هنری دفتر انتخاب شده و پس از انتخاب اولیه عکس، به چرخه داوری وارد خواهند شد.