910613_2

مراسم پایانی دومین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران عصر شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۱ در بیرجند برگزار می‌شود.
این مراسم باحضور هیات محترم داوران این جشنواره برگزار خواهد شد، آثار برگزیده درجشنواره به نمایش در می‌آید و برندگان اول تا سوم در هر بخش معرفی و تقدیر می‌شوند.
جشنواره ملی عکس عکس بیرجند در قاب ایران توسط سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند و با رویکرد مستند شهری برگزار شده است.
در این مراسم از کتاب جشنواره هم رونمایی و به تمامی عکاسان شرکت کننده تحویل داده خواهد شد.
مراسم ساعت ۱۹ عصر شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۱در سالن سینما بهمن حوزه هنری واقع در خیابان شهید منتظری بیرجند برگزار می‌شود.