عکس‌های نازنین نیوندی، و اسحاق آقایی در جشنواره عکس شانگهای چین پذیرفته شد.
جشنواره شانگهای از ۱۸ تا ۲۴ مهر برگزار می‌شود که نازنین نیوندی با عکسی از توانمندی زنان ایرانی و حضور بانوی ایرانی در فعالیت اجتماعی حضور دارد. همچنین اسحاق آقایی با اثری از عشایر ایران و زندگی اجتماعی آن‌ها در منطقه کهکیلویه و بویراحمد شرکت کرده است.
آثار این عکاسان از سوی موسسه فرهنگی هنری «تحریر کارگاه خیال» را در جشنواره شانگهای شرکت داد است

تکمیلی:
با حضور عکاسان نازنین نیوندی و اسحاق آقایی در محل جشنواره مشخص شد که  ۱۱ عکس از اسحاق آقایی و ۸ عکس از نازنین نیوندی در این جشنواره به نمایش در آمده است.