نمایشگاهی انفرادی از عکس‌های مسعود عموتقی ورنوسفادرانی با عنوان «دستیاران حافظه» از عصر شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۲ در گالری شمارهٔ ۲ واقع در کتابخانهٔ مرکزی اصفهان افتتاح می‌شود. 

      به گفتهٔ برگزارکننده، در این نمایشگاه ۱۱ عکس با موضوع پرتره و محوریت تلفیق مدیوم‌های عکاسی، نقاشی و مجسمه‌سازی به نمایش در می‌آید. هدف اصلی این نمایشگاه ارائهٔ تصویری جدید با استفاده از مدیوم عکاسی و چالش تصویر با واقعیت است. مسعود عموتقی ورنوسفادرانی متولد ۱۳۶۸ در اصفهان و دانش‌آموختهٔ رشتهٔ عمران در مقطع کار‌شناسی و دانشجوی رشتهٔ عکاسی است. 

گشایش: شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۲ – ساعت ۱۶
نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۸ اسفندماه جاری هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ دایر است. 
گالری شمارهٔ ۲، اصفهان، خیابان باغ گلدسته، کتابخانهٔ مرکزی شهرداری اصفهان گالری شماره ۲