مرحلهٔ نخست انتخاب آثار رسیده برای فراخوان نخستین نمایشگاه هنرجویی آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای که در اسفندماه ۹۲ منتشر شد، به پایان رسید. 

    طبق اعلام دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، با توجه به استقبال دور از انتظار هنرجویان که شرکت بیش از ۲۴۰ هنرجو در این فراخوان با بیش از  ۴ هزار عکس را در پی داشت و همچنین بالا بودن سطح کیفی آثار رسیده، علی‌رغم اینکه طبق مفاد فراخوان پس از ارزیابی و انتخاب باید نهایتا ۴۰ اثر برای نمایشگاه برگزیده شود، ولی تعداد ۷۸ تک عکس و شش مجموعه عکس در مرحلهٔ نخست ارزیابی برگزیده شد. 

    با توجه به غیررقابتی بودن فراخوان تنها یک جلسهٔ انتخاب آثار پیش‌بینی شده بود ولی به دلیل محدودیت فضای نمایشگاه و عدم امکان نمایش تمامی این آثار در مکان درنظر گرفته شده اکنون باید انتخاب دوباره و سختگیرانه‌تری بر آثار منتخب مرحله نخست فراخوان به منظور کاهش تعداد عکس‌ها صورت گیرد. بنابراین اسامی عکاسان راه‌یافته به محض برگزاری مرحلهٔ دوم ارزیابی و نهایی شدن آثار برگزیده‌ برای نمایشگاه اعلام خواهد شد. 

    این نمایشگاه از روز شنبه ۳۰ فروردین‌ماه جاری تا پنجشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۳ با آثار منتخب هنرجویان آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای در محل موزهٔ عکسخانهٔ شهر برگزار خواهد شد. گفتنی‌ست این فراخوان غیررقابتی و فاقد رتبه‌بندی است و به تمام هنرجویانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد گواهی پذیرش اثر اهدا خواهد شد.