کتاب «عکس» نوشتهٔ گراهام کلارک با ترجمهٔ مشترک حسن خوبدل و زیبا مغربی توسط نشر شورآفرین به چاپ رسید. 

      در این کتاب گراهام کلارک، فراتر از پرسش‌های مربوط به عکس و عکاسان، می‌کوشد تا «مجموعه‌ای از پرسش‌های فراگیر را در ارتباط با معانی وسیع‌تر فرهنگی و اجتماعی عکس، به عنوان تصویر» مطرح کند. این کتاب با ارائهٔ تاریخی اجتماعی و تحلیلی، به ابهام و پیچیدگی نهفته در عکس‌ها، می‌پردازد؛ چیزی که به عنوان بخشی از زندگی روزمره با وجود ساده‌گی و بدیهی به نظر رسیدن، بی‌نهایت پیچیده‌ است. 

      در متن مقدمه کتاب آمده است: «این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات تاریخی نیست که عکس را در بستر زمینه‌های تاریخی و مهم بررسی کند، بلکه به فرایند خوانش می‌پردازد که در آن هر نوع تصویر عکاسی را می‌توان گنجاند، و در آن خواننده، به معیارهای این خوانش و جایگاه آن در زمینه‌ای فراگیرتر، تغییر می‌یابد. کلارک به خاطر فراگیر و پیچیده بودن رسانهٔ عکس، ارا‌ئهٔ روایتی خطی از سیر پیشرفت و اهمیت آن را محدود‌کننده دانسته و به جای آن فراگرفتن روش‌ها و تجربهٔ آن را پیشنهاد می‌کند، اینکه «چگونه و چرا معنا را در خود حک می‌کند، و چرا و چگونه آن را می‌خوانیم.» 

      شایان ذکر است نسخهٔ انگلیسی این کتاب یکی از شماره‌های مجموعهٔ «تاریخ هنر» است که انتشارات آکسفورد به چاپ رسانده است. هم‌اکنون ترجمهٔ فارسی آن با نام «عکس» در ۴۰۰ صفحه با ۱۱۴ تصویر سیاه‌وسفید و رنگی توسط نشر شورآفرین چاپ شده و دومین کتاب از مجموعهٔ «تماشا» در این انتشارات است.