دبیرخانهٔ هشتمین جشنوارهٔ سراسری عکس رشد مهلت ارسال آثار برای این مسابقه را تا ۱۵ مردادماه ۹۳ تمدید کرد.        بر اساس این گزارش، عکاسانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سایت و ارسال آثار خود نشد‌ه‌اند تا ۱۵ مردادماه فرصت دارند پس از مطالعهٔ فراخوان امسال با مراجعه به پایگاه اینترنتی مسابقه ضمن تکمیل فرم‌های ثبت‌نام، آثار خود را به دبیرخانهٔ جشنواره ارسال کنند. 

 

       هشتمین جشنوارهٔ عکس رشد به همت دفتر انتشارات کمک آموزشی در دو گروه بزرگسال و دانش‌آموزی برگزار می‌شود. موضوع عکس‌های گروه سنی دانش‌آموزان آزاد است و عکاسان بزرگسال نیز می‌توانند آثار خود را در سه گرایش آموزش و پرورش، ایران مرز پرگوهر و حماسهٔ سیاسی، حماسه اقتصادی به دبیرخانهٔ این دوره ارسال کنند.