نمایشگاهی از عکس‌های غزاله زینال‌پور، نیما مقصودی و بابک حاجی محمدعلی با عنوان «شش مشدد» از جمعه ۲۴ مردادماه ۹۳ در گالری مهروا گشایش می‌یابد. 

     در متن توضیح عکس‌های این نمایشگاه آمده است: «درک کردن را شاید بتوان دستیابی موفق و معنی‌دار به آگاهی حضوری و بی‌واسطه از هر پدیده یا حسی تعریف کرد. دستیابی به این آگاهی می‌تواند از طریق واسطه‌های فیزیکی و آگاهی حصولی می‌سر گردد و یا می‌تواند سراسر حضوری و بی‌واسطه صورت پذیرد. 
 
    در میان این واسطه‌ها شاید بتوان حواس را مهم‌ترین واسطه‌های ادراکی دانست. حواسی که با تعامل فیزکی با سوژه درک شونده یا نشانه‌های آن، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای درک شدن سوژه را فراهم می‌آورند.     درک بدون توقف، پیوسته، ساری و جاری اطراف و نیز یکپارچگی این جریان ادراکی، عاملی است تا توجه کافی به نقش تک تک این واسطه‌ها (حواس) صورت نپذیرد. این عدم توجه منجر به نتیجه‌ای آنی از یک مجموعه ادراک با واسطه در کنار ادراکات بی‌واسطه می‌شود. این نتیجهٔ آنی در واقع درک‌های آنی و کوتاه را باعث می‌شوند. نیز با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این واسطه‌ها از هم و بر هم، و همچنین تمایل اساسی انسان (به معنای سیستم ادراکی) به عادت کردن و سیستماتیک شدن فعالیت‌های پرتکرار، بسیاری از نقش‌های گا‌ها پراهمیت هر یک از واسطه‌ها به صورت مستقل از نظر غافل می‌مانند. 

   این مجموعه تلاشی است درجهت ایجاد فضایی برای کمی بیشتر متوجه کردن مخاطب به هریک از این واسطه‌ها ولو برای مدتی بسیار کوتاه.» 

افتتاحیه: جمعه ۲۴ مردادماه ۹۳ – ساعت ۱۷
نمایشگاه تا ۳ شهریورماه سال جاری هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ دایر است. 
روزهای پنجشنبه گالری تعطیل است. 
گالری مهروا، خیابان کریمخان زند، شهید عضدی (آبان جنوبی)، شمارهٔ ۳۸