نمایشگاه گروهی عکس هنرجویی «انتزاع در نما» از شنبه ۶ دی‌ماه ۹۳ در عمارت کازرونی ادارهٔ کل میراث فرهنگی استان بوشهر به نمایش درخواهد آمد. 

  به گفتهٔ دست‌اندرکاران، در این نمایشگاه ۲۱ عکس ۶۰×۴۰ سانتیمتر با رویکرد انتزاعی در معماری از محسن طاهریان، پویا عبدالنبی‌زاده، مینا بادمهر، نشمین رستم جبری، سارا محسنی، سجاد رنجبر، شیوا محمدی، نرگس فاطمی‌نسب، شبنم ماهینی، مریم ترابی و افسانه اسیه به نمایش در خواهد آمد. 
 
  ا‌ین هنرجویان کلاس عکاسی مقدماتی را زیرنظر سعید عرب‌زاده گذرانده‌اند و آثار نمایشگاه توسط مدرس دوره، مهیار دولتخواه (مدرس دانشگاه اصفهان) و سیدعلی میرعمادی (کارشناس ارشد هنر و روزنامه‌نگار) انتخاب شده است. 
 
  در بخشی از یادداشت معرفی آثار این نمایشگاه آمده است: «چهارچوب، شاکلهٔ اصلی هر بنا، ایده، تفکر، سازه و حتی رویا، موضوعی که حضور یا عدم حضور آن هستی و نیستی ماده و معنا را در دستان خود دارد. بعضی مواقع از قوانین و نظم محاسبه استفاده می‌کند و بعضی مواقع از احساس و منطق، ولی به هرحال پایدار و ماناست. اینکه از کدام سو به آن نگریسته شود، تفاوتی را ایجاد خواهد کرد که معنای نگرش و محتوا را تغییر می‌دهد. تفاوتی بزرگ در قالبی ایستا و شاید واقعی! به راستی واقعیت کدام است؟!» 

گشایش: شنبه ۶ دی‌ماه ۹۳ – ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ 
نمایشگاه تا پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۳ همه روزه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ دایر است. 
بوشهر، انتهای خیابان گمرک، ادارهٔ کل میراث فرهنگی استان بوشهر