دومین نشست تخصصی مرتبط با حوزهٔ عکاسی آثار موزه‌ای دوشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۳ در کتابخانه و موزهٔ ملی ملک برگزار می‌شود. 

 طبق اعلام سایت این موزه، نشستی با عنوان «کاربردهای عکاسی مادون قرمز در بررسی و مستندنگاری آثار موزه‌ای» توسط محسن حق‌گو (کارشناس مستندنگاری و حفاظت آثار کتابخانه و موزهٔ ملی ملک) و سروش کیایی برپا می‌شود و این دو دستارودهای تجربی و علمی خود را در این زمینه ارایه خواهند کرد. 

  این نشست علمی- تخصصی دوشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۳ از ساعت ۱۵ در موسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک (موقوفهٔ آستان قدس رضوی) به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد برگزار خواهد شد و حضور تمامی علاقه‌مندان در این نشست آزاد است. این موزه آذرماه ۹۳ هم نشستی با عنوان «عکاسی آثار موزه‌ای» برگزار کرده بود.