شمارهٔ هفتم از مجلهٔ اینترنتی «قاب» ویژهٔ فروردین‌ماه ۹۴ در ۱۳۶ صفحه به سردبیری پژهان پژویان منتشر شد. 
 
  تمامی علاقه‌مندان می‌توانند مجله را از طریق وبسایت «قاب» به طور رایگان دریافت کنند. فهرست مطالب این شماره به شرح زیر است: 

قاب نو: 
گفت‌وگو با سپهر حاجی‌آبادی ـ تصویرسازی
گفت‌وگو با ساغر حمزه‌لو ـ نقاشی  
یادداشت سعید احمدزاده ـ نگاهی بر آثار ساغر حمزه‌لو  
گفت‌و‌گو با خشایار جوانمردی ـ عکاسی
یادداشت حسن سربخشیان ـ نگاهی بر آثار خشایار جوانمردی  


چارچوب
یادداشت عکاسی با موبایل ـ آکو سالمی 

پاسپارتو 
 انتشار ۲۲ اثر از میان ۱۱۸ اثر ارسال شده طبق فراخوان با موضوع رنگ.