موزه عکسخانه شهر به منظور انجام عملیات عمرانی و تاسیساتی از اواخر خرداد تا سوم مرداد ۹۴ تعطیل شده است.

  در شرایطی که وبسایت این موزه هم به دلایل فنی از دسترس خارج شده، طبق اعلام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ساختمان موزه‌ عکسخانه شهر به ‌عنوان یکی از موزه‌های زیرمجموعه‌های این سازمان به منظور انجام عملیات عمرانی و تاسیساتی به طور موقت تعطیل است.

 موزهٔ عکسخانهٔ شهر در خیابان بهار شیراز تهران اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ تاسیس شده و به تازگی شاهد انتصاب مدیریت جدید خود بود.