گالری اُ از ۶ شهریور ۹۴ میزبان یک نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «فهرست – در لحضات اخیر طراحی ایران» خواهد شد. 

  طبق اعلام مسئولین این گالری، در این مجموعه سیزده هنرمند که طراحی را با تآکید بر جنبه‌های مفهومی اثر، همچنین  خصلت انتزاعی خط و فرم و در قالب کنش معنادار در سطح دوبعدی رسانه اول خود می‌دانند – یا دست کم این مدیوم یکی از راه‌های بیانی اول آن‌هاست – کنارهم قرار گرفته‌اند.
 
 شهرام انتخابی، مهرداد پورنظرعلی، شاپور پویان، آلا دهقان، بکتاش سارنگ جوانبخت، مهدی شفیع قنادی، اشکان صانعی، ایمان صفایی، آرش صداقت‌کیش، امیر فرهاد، کسری گلرنگ، امید مشکسار و احمد مرشدلو هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. 
 
  نمایشگاه تا ۱۸ شهریور ۹۴ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان ویلا (نجات‌اللهی)، کوچه‌ی خسرو، شماره‌ی ۴۶ دایر است.