مجمع عمومی کانون عکس اصفهان ۲۴ شهریورماه ۹۴ در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان این شهر با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و هیات رئیسهٔ جدید کانون از میان اعضای مجمع برگزیده شدند.

  در این جلسه که با گزارش هیات مدیره و کارگروه‌های آن همراه بود ۷ کاندیدای عضویت در هیات مدیره و یک کاندیدای سمت بازرس به ارائهٔ برنامه‌های خود پرداختند.
 
 پس از انجام رای‌گیری اعلام نتایج شمارش آرا، صفاپیرشیری، محمدرضا مومنی، ابراهیم عرب‌بیگی، محبوبه کریمی و علی درمیانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.

 همچنین با رای اعضا، برای یک سال آینده بهراد نوریه به عنوان بازرس کانون عکس اصفهان برگزیده شد.