نمایشگاه گروهی عکس «دیستوپیای توتستان» با آثاری از کوروش ادیم، امیر علیمی و اشکان تیرداد از جمعه ۱۷ مهر ۹۴ در «هپتا گالری» برگزار خواهد شد.

  به گفته برگزارکنندگان، در این نمایشگاه ۲۴ اثر در ابعاد ۴۰×۶۰ و۶۰ ×۱۰۴ سانتیمتر راوی مکان‌نگاری تامل‌برانگیزی از فضایی در شمال شهر تهران هستند که با رویکردی انتقادی سعی بر نشان دادن آزمندی برخی ملاکان برای مال‌اندوزی بیشتر و تخریب فضای سبز شهری نموده است. 

  کوروش ادیم در متنی برای این نمایشگاه می‌نویسد: «شاید این تنها از خصوصیاتِ ملت ایران نباشد و جنگ و تهدید و تعصب تنگناهایی چنین و چنان بیافریند که مردمان جهان ِ سوم در قرنِ اخیر یکسرنگرانِ بود و باش ِ خود باشند و البته پس از تامین سکنی و غذا و پوشش و به موازاتِ آن یا لختی پس از آن و به مجرد این که فراغتی از معاش حاصل شد شایسته باشد که رفاه و امنیت و از پس آن فرح و شادمانی حاصل آید و از آنجا که مصادیقِ گشایش و لذت و خوشنودی از زیستن و "بودن" در فربه‌گیِ اقتصادی و قدرت حاصل از آن رخ می‌نماید، "دارندگان" همواره همان "خواهندگان"اند و "خورندگان"! 

  چنگ‌اندازی در خاک و آب به مساعدت آتش طمع و باد دائم‌التزاید غرور و تمامیت‌خواهی، زمین و سرزمین ما را در معرض بی‌سرانجامی و بدعاقبتی قرارداده است. توتستانی که در سال‌هایی نزدیک در منطقه غرب تهران (به وسعت هکتارها) ماوا و سایه‌ساز و فرحزاد بود اینک به مددِ قوه شهوتناکِ خواهندگی منال و مکنت به سوختگاه ِ علف و بته و درختچه و درختانِ نامراد مبدل شده است. دارندگانش به بی‌رحمی سوزاندند تا تغییر کاربریِ ملک مددشان کند به افراشتن سازه‌هایی بی‌شکل و بی‌قواره و انبوه گرچه حفره طمعشان را حاشا که همه خاک ِ توتستان پُرکند. 

  کاش جای تغییر کاربری این خاک تغییری در احوالات کج مج خود می‌دادند و زیستگاهِ چندین نباتِ حیات را به ناکجا‌آبادی بدمنظر و باش گاهِ تخدیر و بودگاه ِ مهاجرین و پنهانگاه غربتیان و ناهنجاران ِ اجتماعی مبدل نمی‌کردند. 

  عکس‌های پیش رو ترکیبات و تقسیماتی با نظرگاه‌های انتقادی زیست محیطی دارند. اگرچه توجه زیبایی‌شناسانه به موازات نگاه دلسوزانه و منتقدانه در این مصداق ِزیست شهری اندوهناک به جد لحاظ شده. برخی از آثار ارائه شده با نمایش موشکافانه خاک و خواستگاه زمینیِ شهری وضعیتی نابه‌سامان و مغشوش و فضایی برای تلنبارِ زباله و جامدات بی‌سبب و فضولاتِ فیزیکی ساختمانی را نشان می‌دهد و برخی دیگر گیاهان سوخته و از کف رفته با بی‌رحمی دست‌های سوزاننده و توده‌های بی‌شکل و بدشکل سازه‌هایی که در آبی مکدر آسمان و ابرهای الکن و ناتوانی که بارانی را نوید نمی‌دهد در کادر عکاس جلوه‌نمایی می‌کند.»

 گفتنی‌ست دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم یادداشتی برای عکس‌های این نمایشگاه نوشته است.

گشایش: جمعه ۱۷ مهر – ساعت ۱۶ تا ۲۱
نمایشگاه تا ۲۴ مهر ۹۴ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ دایر است.
تهران، خیابان پاسداران، خیابان اختیاریه جنوبی، خیابان رازقی شمیرانی، شماره ۳۰، هپتا گالری