نمایشگاه انفرادی عکس داریوش راد با عنوان «بساط عکس ۲» از جمعه ۲۴ مهرماه ۹۴ در گالری مهروا برگزار می‌شود. 

  داریوش راد در بیانیه این نمایشگاه که در راستای نمایشگاه پیشین او «بساط عکس یک» برگزار می‌شود، می‌گوید: «به ظن من ِ عکاس، بارزترین تعریف عکس در فیزیک آن است . "آن"ی که در قابی نقش می‌بنند. باری در سالیان اخیر دنیای دیجیتال این نقش را کم‌رنگ کرده و حال ما با حجمی از اطلاعات احاطه شده‌ایم. عکس‌هایی که انبار می‌شوند ولی دیگر حتی خاک هم نمی‌خورند. بساط عکس مجالی است برای چاپ شدن این اطلاعات و هویدا شدنشان روی کاغذ، همین‌طور فرصتی است برای مخاطبین که نسخه‌های محدود آثارم را با قیمتی ناچیز به خانه ببرند. "بساط عکس ۲" مروری‌ست بر تجربه‌های عکاسی من که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۸۷ ثبت شده‌اند.» 

گشایش: جمعه ۲۴ مهر – ساعت ۱۷
نمایشگاه تا ۲۹ مهر ۹۴ هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ دایر است.
تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، شمارهٔ ۳۸، گالری مهروا