نمایشگاه نقاشیهای مهران صابر با عنوان«حول محور آب» جمعه ۲ بهمن در گالری آران افتتاح میشود.

طبق اعلام برگزار کنندگان این نمایشگاه، آثار مهران صابر عکس العملی به دنیایی ظاهرا «بی‌معنا و خارج از کنترل انسان. جهانی که تحت نفوذ و حتی در معرض تهدید نیروهای بیرونی به نظر می‌ آیند. انسان‌ها و اشکالی که کشیده و معوج شده و در وضعیت معلق قرار گرفته‌اند و گویی مجبور به ادامه حرکات تکراری و بی‌معنایی باشند. در این نقاشی‌ها واقعیت فراموش شده و حتی سوررئالیسم هم از شکل خارج شده.


موجودات دوگانه، پیچ خورده و در مواجهه با اضطراب و تنش‌ها، در یک دایره باطل به کشمکش ادامه می‌دهند و این بار به دور آب. هنرمند عرصه ناخودآگاه را به تصویر می‌کشد و اشاره به رمزهای ناگشودنی و پهنه وسیع عالم ناخودآگاه دارد. دنیائی به دور از تعلقات و محدودیت‌های روزمره. فرمهایی که شکل سیال می‌گیرند بیینده را به مرزهای نامعقول و بی‌معنی می‌برند، فضایی نامیزان، و در عین حال باورپذیر. پالت رنگی فوق العاده این هنرمند که غنی و رام نشدنی است، در نظر اول بیننده را جذب می‌کند و سپس او را وا می‌دارد تا مشاهده‌گر زیبایی و هماهنگی رنگ‌ها باشد و این در حالی است که به بیننده اثبات می‌کند که نقاشی‌ها به واقع شگفت انگیز و ایضا زیبا هست.

 

بازدید: ۳ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶ تا ۲۰

گالری آران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲