نمایشگاه عکس رئوف دشتی روز جمعه ۲ بهمن در گالری محسن گشایش می‌یابد.

در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌خوانیم:

«به گمانم جهانی که ما با حواس خود ادراک می‌کنیم آن‌قدر موهوم است که فقط می‌توانیم ظاهر اشیاء را ببینیم و درک کنیم، نه حقیقت و باطن آن‌ها را.

نمی‌دانم این اشیاء بعد از سفید شدن پاک و مقدس‌اند یا ناپاک و خبیث، اما می‌دانم که قوهٔ نهانی و مرموزشان آزاد شده است. 

آن‌ها در تلاش‌اند قوای فوق‌العاده عظیم جهان را به نفع خود قبضه کرده و احساسی تولید کنند که برایم رازآلود و هولناک است.

و باور دارم که در هر احساس عمیقی چیزی از مرگ نهفته است».
 

رئوف دشتی متولد ۱۳۶۳ در اهواز و دارای مدرک کار‌شناسی نقاشی است. وی تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته است و اولین نمایشگاه عکس انفرادی او به نام «بحران‌های ساده» پیش از این در گالری طراحان آزاد برگزار شده است.
 

بازدید: ۳ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶ تا ۲۲

به جز روزهای پنج شنبه

گالری محسن: بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان،خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی