نمایشگاه گروهی با آثاری از هنرمندان گالری اثر برای چهارمین سال پیاپی، از یکشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۴ در این گالری گشایش می‌یابد.

  علیرضا آدم بکان، ایمان افسریان، مجتبی تاجیک، الهه حیدری، بابک روشنی نژاد، رضا عظیمیان، سمیرا علیخانزاده، محمدحسین عماد، رضا لواسانی، احمد مرشدلو، پیام مفیدی و رکسانا منوچهری هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.

گشایش: یکشنبه ۱۶ اسفند – ساعت ۱۶
بازدید از این نمایشگاه تا ۲۴ اسفند ۹۴ همه‌روزه به‌جز شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری اثر: تهران، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶، روبروی خانه هنرمندان