کارگاه «عکاسی مستند معاصر» با حضور بهنام صدیقی روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ در دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود.

   در این کارگاه که به همت انجمن علمی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود به مباحثی از جمله: مفهوم معاصریت در عکاسی جایگاه عکاسی مستند، عکاسی مستند و زندگی روزمره، گسترش ایده در راستای تحول ذهنی، پژوهش برای عکاسی مستند تحلیل و ارزیابی برای تفسیر واقعیت عکاسی و رسانه ویژگی در جهت اجرا پرداخته خواهد شد.

   این کارگاه روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷ در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ‌تراش‌ها، دانشکده مرمت (سوکیاس) برگزار خواهد شد. گفتنی‌ست حضور در این نشست تنها برای دانشجویان هنر امکان‌پذیر است.