رئیس، نایب رئیس و خزانه‌دار انجمن عکاسان ایران با رای‌گیری اعضای هیئت مدیره در دومین جلسه این انجمن  در سال جاری انتخاب شدند.
 
   پس از برگزاری نوبت دوم سومین مجمع عمومی انجمن در فروردین‌ماه ۹۵ و انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس و اعضای علی‌البدل برای یک دوره سه ساله، سرانجام در رای‌گیری هیات مدیره جدید مسعود زنده‌روح کرمانی به سمت رئیس هیات مدیره، فرزاد هاشمی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نماینده انجمن در شورای عالی خانه هنرمندان و افشین شاهرودی هم به سمت خزانه‌دار انتخاب شدند.

  شایان ذکر است نوبت دوم سومین مجمع در ۱۸ فروردین ۹۵ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد و به دلیل غیبت اکثریت اعضا، هیات مدیره جدید با آرای حداقلی انتخاب شد و برگزیده نخست این انتخابات با کمتر از ۸ درصد کل آرای اعضای انجمن به هیات مدیره راه یافت.