انجمن فرهنگی اتریش در تهران ۲۶ خرداد ۹۵ میزبان یک کارگاه آموزشی عکاسی به مدت چهار ساعت با حضور ژوزف پلروس و بهنام صدیقی خواهد بود. 

  بر اساس اعلام دست‌اندرکاران، ظرفیت شرکت در این کارگاه محدود است و ضروری است متقاضیان شرکت در آن تا یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵ درخواست حضور در کارگاه و نمونه عکس‌های خود را جهت بررسی و انتخاب به یکی از نشانی‌های reza.gharib@bmeia.gv.at یا polleross@gmail.com یا behnam.sadi@gmail.com ایمیل کنند.

   در صورت انتخاب شدن آثار، حضور عکاسان منتخب در این کارگاه رایگان خواهد بود. در این کارگاه آثار چاپ شده منتخبان روی کاغذ A4 تحلیل و بررسی خواهد شد.

    این کارگاه چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ از ساعت ۱۸ در ساختمان انجمن فرهنگی اتریش به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عربعلی (نوبخت)، خیابان ششم، خیابان سیبویه، پلاک یک برگزار خواهد شد.  

   گفتنی‌ست ژوزف پلروس، عکاس اتریشی در چهارچوب یک برنامه اقامت هنری به تهران آمده است و با همکاری بهنام صدیقی و به میزبانی انجمن فرهنگی اتریش این کارگاه را برگزار می‌کند. همچنین نمایشگاه آثار این عکاس اتریشی از شنبه ۲۲ خرداد ۹۵ در موزه عکسخانه شهر گشایش یافته است.