مجموعه نقاشی‌های نیلوفر رهنما با عنوان «هوای راکد» از روز جمعه ۵ شهریورماه ۹۵، ساعت ۱۶ در گالری اثر به نمایش گذاشته می‌شود.

   در این مجموعه از آخرین نقاشی‌های نیلوفر رهنما، سکون ناشی از تکرار عادت‌های فکری و رفتاری بر بوم نقش شده‌است. نقاش با قراردادن توده‌های در هم‌تنیده‌ی اشیاء و خاطرات صیقل‌خورده در زمینه‌ای کمرنگ، به زبانی غیر روایتگر یک جاماندگی را نقاشانه به تصویر کشیده‌است.

   ژان‌ایو النگله، مدیر سیته انترناسیول هنر پاریس در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌نویسد: «هنگامی که نقاشی جاری می‌شود، هنگامی که نقاش نشان می‌دهد آن را جاری کرده‌است، آیا به این معناست که اثر راهی راه خویش است و نقاش آن را همراهی می‌کند یا اینکه رنگ به پیروی از نیروی جاذبه چون باران بر شیشه می‌خورد، می‌گرید یا غرق می‌شود؟

   هنگامی که اولین نقش‌ها و رنگ‌ها، اشیاء پرا کنده را این چنین به ظرافت ترسیم می‌کنند و آن‌ها را در رشته‌ای نامرئی کنار هم می‌گذارند، یا چون دیوارنگارهای عمودی می‌آرایند، و اشیاء پراکنده را چون بقایای جشنی به گوشه‌ای از اتاق که نقاشی در آنجاست می‌روبند، چرا باید رنگ دیگری چون موج روی آنها را بپوشاند؟ هدف نمایاندن است یا پنهان کردن؟

   نیلوفر رهنما بر خاطراتی چنین دیرپا و چنین زنده در زوایای پنهان ذهنش پرتوی از امروز می‌افکند و در پس آنچه در ظاهر نقاشی‌اش به ما عرضه میدارد، در پی آن است که رقصی از ژرفاها را بنمایاند. او بردبارانه اشیاء قدیمی را می‌کاود و از روبان‌های بیشمار زندگی پر فراز و نشیب ما، دسته‌گل‌هایی از خاطره می‌سازد.

   اشتباه نکنیم، منظور به هیچ‌وجه گل‌هایی پژمرده از اندوه نیست، بلکه نقاشی‌ها از آنچه امروز در ما زنده است، به روشنی و با کمترین زوائد سخن می‌گویند، با حس نقاشی و دانش زمان ما و خوانش شما؛ رمزآلود.»

گشایش: جمعه ۵ شهریور – ساعت ۱۶ تا ۲۱
بازدید از این نمایشگاه تا روز جمعه ۲۶ شهریورماه ۹۵ از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
گالری اثر: تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، پلاک ۱۶.