نمایشگاهی از آثار تجسمی هنرمندان اتریشی با عنوان «این‌سو، آن‌سو» از روز جمعه ۲ مهرماه ۹۵ در بنیاد لاجوردی گشایش می‌یابد.

   این نمایشگاه در تابستان و پاییز ۱۳۹۵، در کشور اتریش (گالری فوروم در شهر ولس و آرت مارک در وین) و در ایران در بنیاد لاجوردی و سپس در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود. در اتریش آثار هنرمندان ایرانی به دیوار رفت و در ایران آثار ۱۷ هنرمند اتریشی شامل نقاشی، عکس، حجم و ویدئو در بنیاد لاجوردی نمایش داده خواهد شد.

   پروژه‌ی «این‌سو، آن‌سو» (RTL:LTR)، نمایشگاهی است که بین هنرمندان ایران و اتریش در سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. عنوان این نمایشگاه برگرفته از اصطلاح‌های RTL و LTR است که در دنیای انفورماتیک، جهت نوشتار را از راست به چپ و بالعکس تعیین می‌کند و در اینجا، خبر از رابطه‌ای متقابل با دیگری از دریچه هنر را می‌دهد. دو جهت مختلف نگارش و این‌سو و آن‌سو محور موضوعیِ این تبادل فرهنگی و نیز موضوع اصلی این آثار است. این مجموعه به کوشش طرلان رفیعی، یاشار صمیمی مفخم و پیتر آسمن گردآوری شده‌است.

   هر اثر هنری، دریچه‌ای به جهانی خاص را می‌گشاید. آثار این مجموعه ، نمایش اندیشه‌‌ی ارتباط بین این‌سو و آن‌سو در رابطه‌ی متقابل با دیگری است. نقاط ارتباطی و تماس بین هنرمندان اتریش و ایران نشانگر گستره‌ای شگفت‌انگیز از جنبه‌هایی است که ما را با دیگری پیوند می‌دهد و همچنین از آن متمایز می‌کند.

   برای انتخاب آثار این مجموعه زمان زیادی صرف شده و سعی شده‌است در راستای ایده نمایشگاه و بر اساس خط فکری و کاری هنرمندان آثار این مجموعه انتخاب شود. آثاری که در مجموع تعریفی کلی از ساختار فرهنگ و هنر هر کشور را ارائه می‌دهند در این نمایش قرار گرفته است. در ادامه، مخاطبان این نمایش، چه در اتریش و چه در ایران، با خوانش شخصی خود که متأثر از فرهنگ و اجتماعشان خواهد بود و با زنجیره‌ای از تداعی معانی در ارتباط با این آثار به روند این گفتمان تداوم خواهند بخشید و آن را کامل خواهند کرد.