نمایشگاه انفرادی عکس‌های پویان شادپور با عنوان «هیچ کجا» از روز جمعه ۹ مهرماه ۹۵، ساعت ۱۶ در گالری شماره شش برگزار می‌شود.

   پویان شادپور در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌نویسد: «داستان انسان امروز، داستان تنهایی‌ست. تنهایی و انتظار. آن‌قدر انتظار که دیگر این‌جا، آن‌جای قبل نیست. دیگر هیچ‌کجا نیست. انتظار در میان این «هیچ کجا». داستان همیشه همین نخواهد ماند، خودمان در انتظار آن‌چیز دیگر.»

   بازدید از این نمایشگاه تا روز جمعه ۱۶ مهرماه ۹۵ ( به جز روزهای پنج‌شنبه) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری شماره شش به‌نشانی تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، پلاک ۲، طبقه همکف ادامه دارد.