نشست تخصصی «نگاهی به تاریخچه ضبط صدا در ایران، معرفی مجموعه آواهای قدیمی ایرانی (آرشیو فونوگرام برلین)» همراه با نمایش فیلم مستند، روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۹۵، ساعت ۱۶ با همکاری موسسه فرهنگی– هنری ماهور و انجمن فرهنگی میراث شرق بدون مرز در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. 

   این نشست تخصصی به معرفی پروژه «آواهای فراسو» می‌پردازد و همچنین بستر ارزشمندی جهت شناسایی، اعتلا و حفظ این بخش از میراث موسیقایی و نیز انتقال دانش مستند نگاری دیجیتال فراهم خواهد کرد.

   در این پروژه، سه مجموعه با ارزش از استوانه‌های فونوگرام، حاوی موسیقی ایرانی موجود در موزه مردم شناسی برلین به صورت دیجیتال شده‌اند که در این برنامه، معرفی نتایج این پروژه به دست اندرکاران موسیقی ایرانی، فراهم آوردن زمینه بحث و گفت‌و‌گو و همچنین آموزش نحوه کار با دستگاه فونوگرام و چگونگی بازیافت محتوای استوانه‌ها به شکل عملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

   شایان ذکراست در این نشست تخصصی، فیلم مستند تهیه شده ازمراحل اجرای پروژه توسط مهرداد زاهدیان به نمایش در می آید و در ادامه ثریا آدم بکان، مدیر انجمن میراث بدون مرز شرق به معرفی و سخنرانی در ارتباط با پروژه آواهای فراسو، محمدرضا شرایلی با موضوع «مروری برتاریخ ضبط صدا در ایران و معرفی دستگاه فونوگراف»، ساسان فاطمی با موضوع «مجموعه آواهای ایرانی در موزه برلین» سخنرانی خواهند کرد.

   همچنین در ادامه، میزگرد تخصصی با حضور ساسان فاطمی، سید علیرضا میرعلینقی، مهران مهرنیا و حسین مهرانی برگزار می‌شود.