با به پایان رسیدن پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان»، سیدعباس میرهاشمی؛ دبیر پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» ضمن قدردانی از نهادهای فرهنگی و هنری، تشکل‌ها و انجمن‌های عکاسی و عکاسان کشور در متنی نوشت:  

   «تحلیل و بررسی یک رویداد فرهنگی، هنری با توجه به زمینه‌ها و شرایط اجتماعی، فرهنگی و هنری، عوامل تقویت کننده و محدودیت امکانات و موانع بازدارنده و نتایج و پیامدهای آن میسر است و پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» نیز با این نگاه قابل بررسی است. در این دوره‌ی همایش ۱۰ روز با عکاسان که با برنامه‌های گسترده‌تر از قبل و با تاکید بر نگاه علمی و پژوهشی برگزار شد، نهادهای عمومی، مراکز هنری، انجمن‌ها و تشکل‌های عکاسی، عکاسان با گرایش‌های گوناگون، استادان و پژوهشگران تخصصی در علوم اجتماعی و انسانی و هنر، حامیان مالی، خبرنگاران، رسانه‌ها و منتقدان تاثیرگذار بودند. 

   از عزیزانی که حضور فعال داشتند و دوستانی که به هر دلیل نتوانستند یا تمایل نداشتند در پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان مشارکت کنند یا حضور داشته باشند و همچنین از افرادی که با هر نگاهی، نظرات و نقدهای خود را شفاهی یا کتبی اعلام و منتشر کردند قدردانی می‌کنم. با اشتیاق همچنان پذیرای نقد و نظر درباره پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان هستم و مایه‌ی خوشحالی است که عزیزان نظرات و نقدهای خود را برای ما ارسال کنند.» 

   سید عباس میرهاشمی در ادامه این متن نوشته است: «پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان تلاش کرده با نگاه فراگیر، علمی و تخصصی در مشارکت با نهاد‌ها، ‌ تشکل‌ها، انجمن‌ها و عکاسان، رویداد موثری را در تعامل با فرهنگ و جامعه رقم بزند. امید که با تعامل درونی و بینابینی، شعار اساسی همایش یعنی «عکاسی، فرهنگ، جامعه» تقویت شده و توسعه یابد.»