نمایشگاه نقاشی‌های هاوار امینی با عنوان «پیاو» از روز جمعه ۱۰ دی‌ماه ۹۵ در گالری راه ابریشم (شعبه پارک لاله) گشایش می‌یابد. 

   این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه انفرادی امینی است که شامل ویدئو و نقاشی‌های به صورت تک و مجموعه‌ای با دو برخورد و رویکرد در ابعاد مختلف است. 

   در بیانیه‌ی این نمایشگاه آمده است: «پیاو، در این مجموعه تنها به معنای «مرد» بودن نیست؛ می‌توان آن را نمودی از مبارزه در همزیستی با وضعیت ناپایدار تاریخی هم دانست. شکلگیری این مجموعه حاصل تلاش چند سالهایست در ثبت چهرهنگاری از «پیاو» ‌های کردستان؛ که اگرچه در ابتدا با عکاسی شروع شده، اما در ‌‌نهایت به نقش و رنگ می‌رسد.

   خطوط و حفرههای موجود در چهرهی این پرتره‌ها حکایت از پژواکِ امیدهای بزرگ و سرخوردگیهای بزرگتری است. گویی در پس این پرترههای کابوسزده و سرگردان، نهتن‌ها سایهی زمان، که زخم و شکافی حاصل از جبر تاریخی هم مشهود است.» 

   بازدید از این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری راه‌ابریشم به نشانی تهران، بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، پلاک ۲۱۰ ادامه دارد.