نشست کمیته علمی و شورای برگزاری پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» در انجمن عکاسان ایران برگزار شد.

   سید عباس میرهاشمی؛ دبیر این همایش ضمن قدردانی از کمیته علمی و شورای برگزاری همایش گفت: «پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با همراهی و همکاری انجمن‌های تخصصی عکاسی و عکاسان برگزار شد و انجمن عکاسان ایران با بررسی دقیق این همایش، برای دوره آینده برنامه ریزی خواهد کرد.»

   مسعود زنده روح کرمانی؛ رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران نیز در این جلسه گفت: «همایش ۱۰ روز با عکاسان در این چند دوره به پروژه جدی انجمن تبدیل شده است و ضرورت دارد که کمیته علمی برنامه ریزی دقیق تری برای همایش داشته باشد.»

   زنده روح کرمانی ادامه داد: «فیلم نشست‌های پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در همان زمان بر روی سایت همایش قرار گرفته است و عکاسان و علاقه مندان در هر شهری می توانند این نشست‌ها را ببینند. بر اساس نتایج نظرسنجی این دوره همایش، ۵۲ درصد از مخاطبان همایش، نشست‌ها و کارگاه‌ها، دانشجو و ۷۹ درصد از کل شرکت‌کنندگان در همایش عکاس و از فعالان حوزه عکاسی بودند.»

   رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با اشاره به اینکه برگزاری همایش ۱۰ روز با عکاسان در استان‌ها به بررسی دقیق و ظرفیت سنجی و نیازسنجی نیاز دارد، گفت: «در این همایش عکاسان شهرستانی با نمایش آثارشان یا بیان تجربه‌های خود در نگاه شخصی حضور داشتند و بسیاری از دانشجویان شرکت کننده در همایش، جوانان و علاقه مندان شهرستانی هستند. اما برگزاری همایش در شهرستان‌ها به بررسی جامع و امکانات و شرایط استان‌ها نیاز دارد و لازم است تجربه‌های چنین برنامه هایی در استان‌ها مطالعه شود.»

   محمدمهدی رحیمیان؛ دبیر کمیته علمی پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان نیز در این جلسه گفت: «فشردگی برنامه‌ها از مسایل پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان بود که ضرورت دارد کمیته علمی انجمن در برنامه ریزی خود به این موضوع توجه داشته باشد. امکان برگزاری همایش در استان‌ها از مواردی است که می بایست بررسی شود.»

   رحیمیان افزود: «برای انجمن عکاسان ایران اعضا و پاسخگویی به خواسته‌های آنان اولویت دارد، اما برنامه هایی مانند همایش ۱۰ روز با عکاسان انتظارات گسترده تری را ایجاد کرده است.»

   شهاب الدین عادل؛ مدرس دانشگاه و عضو کمیته علمی همایش نیز گفت: «بازخوردهایی که از پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان دریافت کردیم، بیانگر تاثیر مناسب این همایش است.»

   در این جلسه مهدی مقیم نژاد، محمد خدادادی مترجم زاده و اسماعیل عباسی از اعضای کمیته علمی و مجید ناگهی، فرزاد هاشمی علی‌البدل ابراهیم صافی، حسن غفاری، کامیار کوشان و مجید فروغی از اعضای شورای برگزاری همایش و فرزاد هاشمی و بابک برزویه حضور داشتند.