آیین رونمایی از کتاب مجموعه اشعار و عکس‌های زهره صحت با عنوان «شیب تند عصر پنج‌شنبه» روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۵ در سالن سرای سخن سازمان اسناد و کتابخانه ملی شهر شیراز برگزار می‌شود.

   این‌کتاب حاصل یک دهه فعالیت مستمر و جدی زهره صحت، دربرگیرنده ۳۳ عکس و ۳۷ قطعه شعر است که در کنار یکدیگر به ترکیب و هم‌نشینی عکس و متن منجر شده و توسط انتشارات آهنگ قلم یه چاپ رسیده است.

   در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم «کیارنگ علایی» آمده است: «کتاب پیش رو تلاش چندساله زهره صحت عکاس خوب شیرازی است که در آن صادقانه و صمیمانه کوشیده از ظرفیت‌های عکس  و شعر –به‌عنوان قالب‌هایی مستقل از هم– بهره جوید، اشعار از جهت تم –و نه فرم– شبیه هایکو هستند و بسان این قالب کهن شعری در پی غافلگیرکردن مخاطب از ورای ساده‌ترین اتفاقات روزمره هستند.

   این اشعار گاهی ایماژهایی را روانه ذهن مخاطب کند و جایی از هم‌نشینی یک ایماژ و یک عکس به ادراک متفاوت‌تری دست می‌یابند. عکس‌های این کتاب اغلب به اشیاء و امور جزئی می‌پردازند که با توجه به خودشان معنا می‌شوند نه معنایی که چیزهای اطراف به آن‌ها می‌بخشند. یعنی معنای مستقل اشیاء و جزییات، بدون تأثیر از عوامل بیرونی و محیطی، و به ندرت نیز در دنیای انتزاعی فرو غلتیده‌اند.

   اگر انتزاع را ماهیت عاری از صفات بدانیم در این صورت در برخی از عکس‌های زهره صحت مراتبی دیده می‌شود که شکل ظاهری اشیاء و مکان‌ها به‌طور کامل از محیط اطراف جدا شده و با اغراق‌های بصری، در پی ادراک و احساسی مستقل رهسپار ذهن تماشاگر می‌شود».