نشریه‌ی کالوتیپ، نخستین نشریه‌ی دانشجویی عکاسی دانشگاه هنر تهران است که شماره‌ی نخست آن در دی‌ماه هشتاد و پنج منتشر شد. اکنون با گذشت یازده‌ سال، انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر در صدد انتشار شماره‌ی جدید آن است.

بنا بر فراخوان اعلامی، انجمن علمی عکاسی در دهمین شماره‌ی کالوتیپ پرونده‌ای با موضوع «عکاسی و جامعه» را در دستور کار قرار داده است. در فراخوان مربوطه آمده:
از آن جایی که کمبود مطالب مربوط به موضوع انتخابی، در این برهه‌ی زمانی حس می‌شد، بر آن شدیم که شماره‌ی دهم کالوتیپ را به مقوله‌ی «عکاسی و جنبش‌های اجتماعی» اختصاص دهیم. از تمام اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان عکاسی دعوت می‌شود تا آثار خود را در قالب موضوع فوق برای ما ارسال کنند.

موضوعات مطرح شده از این قرار است:
• ثبت جنبش‌های اجتماعی و مستندسازی تاریخ
• خبررسانی و تأثیر نهادهای قدرت در عکس (روزنامه ها و…)
• عکاسی دیجیتال و همگانی شدن عکاسی: ظهور شهروند – عکاس
• هویت‌یابی جنبش‌های اجتماعی به واسطه‌ی عکاسی
• نقش عکس در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی
• عکاسی و پیوند آن با ظهور شبکه‌های اجتماعی
• عکاسی و پیوند آن با جنبش‌های اجتماعی در ایران
و …

مثل گذشته، به رسم و ذات نشریات دانشجویی، در این پرونده نیز رویکرد انتقادی و تحلیلی حفظ خواهد شد. کالوتیپ از مقالات، ترجمه‌ها و آثار اساتید و فارغ التحصیلان و دانشجویان صمیمانه استقبال می‌کند.

لطفاً مطالب خود را به صورت فایل word ارسال کنید. ضمناً در صورتی که مطلب شما ترجمه است، حتماً به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال نمایید. ممنون می‌شویم در صورت تمایل به همکاری و ارسال مقاله، موضوع خود را از طریق ایمیل با تیم نشریه هماهنگ کنید.

مهلت ارسال آثار: ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷
ارتباط با نشریه: calotype@art.ac.ir