نمایشگاه گروهی نقاشى، ویدئو آرت، عکس و مجسمه با عنوان «لوکا» به کوشش پرهام دیده‎ور روز جمعه ۱۱ آبان ماه در گالری آس افتتاح خواهد شد.

کوروش ادیم، سمیرا اسکندرفر، شهرزاد اکرمى، فرید امین الاسلام، مرضیه باقرى، ساوالان جماعتى، پرهام دیده ور، لیلا رفاهى، امیر سقراطى، شهروز صدر، قدرت الله عاقلى، سبا عربشاهى، نجوا عرفانى، حمیدرضا فتوحى، صمد قربانزاده، بهنام کامرانى و سپیده نور محمدمنش هنرمندان این نمایشگاه هستند.

گشایش: جمعه ۱۱ آبان ماه ساعت ١۶ الی ٢۴
بازدید:  تا ۲۵ آبان ساعت ١۴ الی ٢۴
گالری آس: شریعتى، بالاتر از پل رومى، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١