نمایشگاه عکس «ایران، ۴۰ سال پیش» از روز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ در موزه عکسخانه شهر افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه گزیده‌ای از عکس‌های انقلاب ۱۳۵۷ ایران است که در قالب ۱۵ عکس ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر از لحظات ناب ۴۰ سال پیش ایران و گزیده‌ای از عکس‌های حضور مردم در روزهای انقلاب به نمایش گذاشته خواهد شد.
این عکس‌ها توسط تعدادی از عکاسان آن دوره گرفته شده است.

گشایش: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۷
بازدید: ۱۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ و پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۳
موزه عکسخانه شهر: میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز – ۸۸۸۴۸۹۹۳