اولین برنامه از سری نشست‌های «دوشنبه های عکاسی» در سال ۱۴۰۲ با عنوان میزگرد «چالش‌های پیش‌روی عکاسی دانشگاهی در مناسبات اجتماعی ایران (۱)» روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن امیرخانی خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

این نشست با حضور هادی آذری مدیر گروه عکاسی دانشگاه تهران، محمد زرقی مدیر گروه عکاسی دانشگاه نیشابور، فاطمه حسینی دبیر انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران و الهام مرادی نماینده انجمن علمی عکاسی دانشگاه نیشابور، ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن امیرخانی خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار می‌شود.