هنوز آن دستمال بوی مرگ می دهد

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۳

حجت سپهوند - روزنامه اعتماد 17 آذر 1383 - صفحه اعتماد در اعتماد . لینک

«افسوس‌» شاید تنها واژه‌یی‌ باشد كه‌ هر كسی‌ با خواندن‌ كتاب‌ به‌ زبان‌ جاری‌ می‌كند. چرا كاوه‌ تمام‌ حرف‌ هایش‌ را نگفت‌؟ جنگ‌ عراق‌، مین‌ ومرگ‌ واقعیت‌هایی‌ بودند كه‌ نگذاشتند كاوه‌ همه‌ حرف‌هایش‌ را بازگو كند.
شاید بهتر باشد بگویم‌ ثبت‌ حقیقت‌ توسط‌ كاوه‌ یكی‌ از آن‌ دلایلی‌ باشد كه‌ ما امروز از ناگفته‌های‌ كاوه‌ محروم‌ شده‌ایم‌. كاوه‌ همواره‌ بی‌قرار بود و در رساندن‌ خود به‌ حادثه‌ از هیچ‌ كوششی‌ دریغ‌ نمی‌كرد. شاید اگر زمان‌ با ما قدری‌ یاری‌ می‌ كرد و دوستان‌ تمام‌ حرف‌های‌ كاوه‌ را ثبت‌ می‌كردند ما امروز در پیش‌روی‌ خود تاریخی‌ زنده‌ و گویا داشتیم‌ كه‌ هر حكایتی‌ از آن‌ می‌توانست‌ راهگشای‌ عكاسان‌ و خبرنگاران‌ رسانه‌های‌تصویری‌ باشد. هرچند از همین‌ یك‌ گفت‌وگوی‌ كوتاه‌ چقدر می‌توان‌ به‌ عمق‌ روح‌ بزرگ‌ او پی‌ برد كه‌ چقدر در كوران‌ حادثه‌ از اولین‌ جرقه‌ انقلاب‌ تا آخرین‌ تصویری‌ كه‌ از جنگ‌ عراق‌ تهیه‌ كرده‌ بود همواره‌ به‌ مثابه‌ یك‌ تاریخ‌نگار بر اصل‌ اثر اعتقاد داشت‌ و چنان‌ از رویدادها حرف‌ می‌زند كه‌ گویی‌ نقش‌ تاثیرگذار خویش‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ مستندنگار با دانش‌ انكارناپذیر می‌داند. او از خودش‌ حرف‌ نمی‌زند ویا به‌ تعبیری‌ تعریف‌ نمی‌كند.

بلكه‌ اعتقاداتش‌ را بازگو می‌كند عشق‌ وعلاقه‌ خودش‌ را به‌ امام‌ )ره‌( چنان‌ بیان‌ می‌كند كه‌ گویی‌ به‌ یك‌ باور قلبی‌ و عقلی‌ رسیده‌ است‌ و همانطور وقتی‌ از انقلاب‌ جنگ‌ و خون‌ و خونریزی‌ سخن‌ می‌گوید بسادگی‌ می‌توان‌ فهمید فرق‌ بین‌ یك‌ عكاس‌ كه‌ وظیفه‌اش‌ را برای‌ جریده‌اش‌ انجام‌ می‌دهد با یك‌ عكاس‌ روایتگر و خودآگاه‌ و آشنا به‌ مسائل‌ روز در چیست‌! او می‌گوید «این‌ چشم‌ ها، چشم‌های‌ من‌ شاهد حقیقت‌های‌ زیادی‌ بودند. شاهد سختی‌های‌ زیادی‌ دركشور من‌ بودند. دوربین‌ من‌ حقیقت‌ را ثبت‌ می‌كند» یك‌ عكس‌ به‌ مثابه‌ چشم‌ جامعه‌ خود. كسی‌ كه‌ به‌ تغییرات‌ و پوست‌انداختن‌ ساختار اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ خود بی‌تفاوت‌ نیست‌ و باز یاد همان‌ كلمه‌ «افسوس‌» می‌افتم‌ كه‌ كاوه‌ اصلا در مورد یك‌ بخش‌ مهم‌ كارهایش‌ یعنی‌ از كردستان‌ هیچ‌ چیز نگفته‌. چرا همیشه‌ عمر باید دیر برسیم‌ و به‌ قول‌ قیصر امین‌پور «و چقدر زود دیرمی‌شود». از آن‌ همه‌ حادثه‌ كردستان‌ فقط‌ همین‌ یك‌ جمله‌ برایمان‌ باقی‌ مانده‌ «یك‌ روز از یك‌ پسر كرد پرسیدم‌، وقتی‌ بزرگ‌ شدی‌ می‌خواهی‌ چه‌كاره‌ شوی‌؟ او جواب‌ داد اصلا مطمئن‌ نیستم‌ كه‌ بزرگ‌ می‌شوم‌ یا نه‌؟ از همین‌ یك‌ جمله‌ كودك‌ كرد می‌توان‌ به‌ عمق‌ فاجعه‌ و ضریب‌ امنیت‌ جانی‌ در آن‌ منطقه‌ پی‌برد. اما كاوه‌ در آنجا عكس‌های‌ زیادی‌ گرفت‌...
شاید یك‌ روز در سوالات‌ كنكور با این‌ جمله‌ مواجه‌ شوید. «كدام‌ عكاس‌ بود كه‌ توانست‌ اولین‌ جرقه‌های‌ انقلاب‌ ایران‌ را ثبت‌ كند؟» بدون‌ تردید شما باید تنها گزینه‌ موجود را علامت‌ بزنید. یعنی‌ «كاوه‌ گلستان‌». خودش‌ با صراحت‌ می‌گوید: رسما این‌ حرف‌ را می‌زنم‌. یعنی‌ آن‌ شب‌ بعد از اینكه‌ آمدند كلانتری‌ را آتش‌ زدند و خیابان‌ها شلوغ‌ شد گارد آمد جلوی‌ حضرت‌ معصومه‌ و غروب‌ شده‌ بود، خیابان‌ چهار مردان‌ مركز اصلی‌ بود. همان‌ شب‌ در خیابان‌ چهارمردان‌ مركزاصلی‌ بود. مراجع‌ در اعتراض‌ به‌ تیراندازی‌ عصر جمعه‌ جمع‌ شدند و من‌ عكس‌ اولین‌ جرقه‌ انقلاب‌ را در سال‌ 42 در قم‌ گرفتم‌.
كاوه‌ از آن‌ شب‌ و روزی‌ كه‌ در قم‌ بود چنان‌ فیلسوفانه‌ تعبیر می‌كند كه‌ كمتر برای‌ كسی‌ این‌چنین‌ معنایی‌ یافت‌ می‌شود.او می‌گوید: تمام‌ تجربیات‌ آن‌ روز و آن‌ شب‌ در قم‌ باعث‌ شد كه‌ اصلا من‌ دیگر همه‌ زندگی‌ را ول‌ كردم‌ و پرداختم‌ به‌ عكاسی‌ و ثبت‌ رویدادها... عكس‌ و بخصوص‌ عكاسی‌ خبری‌ چنان‌ تاثیرگذاری‌ وتاثیرپذیری‌ دارد كه‌ با تمام‌ سختی‌هایش‌ لذت‌ بخش‌ است‌ وعكاس‌ به‌ مثابه‌ یك‌ مولف‌ خود را از تاریخ‌ جدا نمی‌داند و خود به‌ تنهایی‌ جریان‌ساز می‌شود. همان‌ جریان‌هایی‌ كه‌ گلستان‌ به‌ واسطه‌ انتشار عكس‌ هایش‌ در مجله‌ معتبر «تایم‌» به‌ راه‌انداخت‌ و تمام‌ نگاه‌های‌ جهان‌ را به‌ سمت‌ انقلاب‌ ایران‌ جاری‌ ساخت‌ وصدای‌ مظلومیت‌ ملت‌ ایران‌ را با عكس‌ فریاد زد.

از سال‌ 42 تا آمدن‌ امام‌
شاید برای‌ كمتر عكاس‌ خبری‌ در جهان‌ اینگونه‌ پیش‌ بیاید كه‌ به‌ پدیده‌ انقلاب‌ و دگرگونی‌ حاصل‌ از آن‌ در سطوح‌ مختلف‌ جامعه‌ خود نگاهی‌ پدیدارشناسانه‌ داشته‌ باشد .خیلی‌ از عكاسان‌ بزرگ‌ دنیا از رخدادهای‌ مختلف‌ جهان‌ عكس‌ های‌ خبری‌ بی‌نظیری‌ تهیه‌كرده‌اند اما بندرت‌ می‌توانیم‌ عكاسانی‌ را بیابیم‌ كه‌ در تمام‌ محصولات‌ چند دهه‌ زندگی‌شان‌ به‌ فراز و فرود جامعه‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ خود پرداخته‌ باشند. كاوه‌ از آن‌ دسته‌ و گروه‌ اندك‌ عكاس‌ خبری‌ به‌ مثابه‌ تاریخ‌نگار هستند كه‌ از همان‌ اولین‌ جرقه‌ انقلاب‌ تا مجموعه‌های‌ درگیرهای‌ خیابانی‌، آسیب‌شناسی‌ اجتماعی‌ و فاصله‌ طبقاتی‌ را آنچنان‌ زیركانه‌ به‌ تصویر می‌كشد كه‌ به‌ صراحت‌ می‌توان‌ آن‌ عكس‌ها را از نظر «كرونولوژی‌» گاه‌شماری‌، ردیف‌ كنیم‌ و به‌ وضوح‌ پوست‌انداختن‌ ساختار اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ گذشته‌ خود را از آن‌ استخراج‌ كنیم‌. تاریخ‌نگار می‌نویسد و كاوه‌ سند آن‌ را ارایه‌ می‌كند و نوشته‌ بدون‌ سند نمی‌تواند حس‌، شور و جاودانگی‌ رویدادها را زنده‌ نگه‌ دارد. از آنجایی‌ كه‌ دنیای‌ امروز دنیای‌ تصویر است‌ رسانه‌ عكاس‌ خبری‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ مكمل‌ مباحث‌ نظری‌ عرصه‌ اطلاع‌رسانی‌ را بیش‌ از پیش‌ متوجه‌ زنده‌ماندن‌ «حادثه‌» می‌كند. عكاس‌ می‌تواند با تكیه‌ بر دانش‌ و فهم‌ نظری‌ خویش‌ به‌ اثرش‌ جان‌ ببخشد تا در مسیر پرفراز و نشیب‌ تاریخ‌ و زمان‌، نیمه‌جان‌ و بعضاص از ذهن‌ها پاك‌ نشود. همان‌ كاری‌ كه‌ كاوه‌ در قبل‌ و بعد از انقلاب‌ و زمان‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ و جنگ‌ امریكا و عراق‌ انجام‌ داد. كاوه‌ در بخش‌هایی‌ از كتاب‌ می‌گوید:«اینجا اول‌ كار هم‌ من‌ این‌ را روشن‌ كنم‌، خیلی‌ بدم‌ می‌آید از این‌ كار. امیدوارم‌ اگر جاهایی‌ یك‌ اشاره‌هایی‌ می‌شود به‌ یك‌ موفقیت‌ها یا یك‌ نكته‌هایی‌ حمل‌ بر خودستایی‌ مطلقا نشود. جدی‌ دارم‌ می‌گویم‌. من‌ در یك‌ مسیری‌ بودم‌، یك‌ چیزهایی‌ را دیدم‌ اینها را دارم‌ بیان‌ می‌كنم‌. هیچ‌ ربطی‌ به‌ خودم‌ ندارد، یك‌ نفر دیگر هم‌ جای‌ من‌ بود عین‌ همین‌ می‌شد. همان‌ طور كه‌ هستند، هیچ‌ ادعایی‌ هم‌ ندارم‌. به‌ هرحال‌ من‌ را ببخشید كه‌ مجبورم‌ راجع‌ به‌ خودم‌ صحبت‌ كنم‌. داستان‌ از آنجا شروع‌ شد كه‌ من‌ مثلا 20 سال‌ داشتم‌ و قبل‌ از آن‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ تاریخ‌نگاری‌ داشتم‌، كارم‌ را با روزنامه‌ها شروع‌ كردم‌ و هدفم‌ این‌ بود كه‌ با عكس‌ها و مقاله‌نویسی‌ زندگی‌ مردم‌ را نشان‌ بدهم‌. نشان‌ دادن‌ بسیاری‌ از تضادهای‌ زندگی‌ در جامعه‌ من‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ جوان‌ آگاه‌ اجتماعی‌ به‌ یك‌ جور عصبانیت‌ می‌رساند...»
كاوه‌ تا جایی‌ كه‌ من‌ سراغ‌ دارم‌ خودساخته‌ بود و نگاه‌هایش‌ در عكاسی‌ را هم‌ مدیون‌ انقلاب‌ می‌دانست‌ .ثبت‌ وقایع‌ انقلاب‌ از آغاز تا 57 از او یك‌ عكاس‌ منتقد و تاثیرگذار به‌ وجود آورده‌ بود و نمی‌توانست‌ نگاهش‌ را از زشتی‌های‌ جامعه‌ به‌ سمت‌ عكاسی‌ هنری‌ و یا خلاقانه‌ سوق‌ دهد، گونه‌یی‌ از عكاسی‌ كه‌ در آن‌ هیچ‌ نشانی‌ از اجتماع‌ و جسارت‌ بیان‌ وجود ندارد و تنها كافی‌ بود تا خودت‌ را با كمی‌ ته‌مانده‌ مباحث‌ فلسفی‌ قاطی‌ كنی‌ می‌شد عكاسی‌ خلاقانه‌ كه‌ نه‌ خیر دنیا داشت‌ و نه‌ ثواب‌ آخرت‌ . كاوه‌ عكاس‌ خنثی‌ نبود خطر، نقدپذیری‌، توهین‌ و همه‌ چیز را به‌ جان‌ می‌خرید تا بتواند به‌ نوبه‌ خود برای‌ درد و رنج‌ مردم‌ جامعه‌اش‌ كاری‌ كرده‌ باشد. او در سال‌ 57 نمایشگاه‌ عكسی‌ در دانشگاه‌ تهران‌ گذاشته‌ بود و موضوع‌ اصلی‌ آن‌، وضع‌ زندگی‌ روسپی‌ها، كارگرهای‌ ساختمانی‌ و بچه‌های‌ بدبخت‌ كه‌ در بیمارستان‌ روانی‌ افتاده‌ بودند و كسی‌ از آنها مراقبت‌ نمی‌كرد. او هدف‌ این‌ كارش‌ را این‌ گونه‌ تشریح‌ می‌كند:« این‌ عكسها سمبل‌ جامعه‌ ایران‌ بود. مرد، زن‌، بچه‌، یك‌ خانواده‌، مركزیت‌ یك‌ جامعه‌، اینها این‌ جوری‌ بودند،یكی‌شان‌ كارگر بود، یكی‌ روسپی‌ بود، یكی‌شان‌ یك‌ بچه‌ بدبخت‌ بود، همان‌ موقع‌ كه‌ من‌ این‌ نمایشگاه‌ را در دانشگاه‌ گذاشتم‌ در خیابان‌ها انقلاب‌ شروع‌ شد.» با این‌ توضیح‌ كاوه‌ می‌توان‌ به‌ این‌ مهم‌ پی‌ برد كه‌ او همیشه‌ به‌ مخاطب‌ زیاد و برپایی‌ نمایشگاه‌ عكس‌ تاكید زیادی‌ داشتند چرا كه‌ با این‌ نوع‌ روش‌ هم‌ از آن‌ فضای‌ ثابت‌ یعنی‌ چاپ‌ عكس‌ در نشریاتی‌ كه‌ عكاس‌ با آنها در ارتباط‌ است‌ بیرون‌ می‌آید و عكسهایش‌ را بین‌ عموم‌ مردم‌ می‌برد و این‌ ارتباط‌ دو سویه‌ به‌ طرز زنده‌یی‌ برقرار می‌شود و عكاس‌ می‌تواند مستقیم‌ با مخاطب‌ها و عكسهایش‌ رودررو گفت‌وگو كند. نمایشگاه‌های‌ خیابانی‌ از دیگر فعالیت‌های‌ استاد در سطح‌ انتقال‌ هدف‌ عكسهایش‌ بهره‌ می‌برد كه‌ نمونه‌های‌ بارز آن‌ را در دوران‌ انقلاب‌ شاهد بودیم‌. چند تا فتوكپی‌، تق‌،تق‌. روی‌ دیوار دانشگاه‌ این‌ نمایشگاه‌ عكس‌ خیابانی‌ با موضوع‌ انقلاب‌ است‌. كاوه‌ در ثبت‌ عكسهای‌ لحظه‌یی‌ هم‌ مهارت‌ و جسارت‌ خاصی‌ داشت‌. زمانی‌ كه‌ در خیابانهای‌ تهران‌ در دوران‌ انقلاب‌ شاید فقط‌ «محمد صیاد» او را همراهی‌ می‌كرد و به‌ تعبیری‌ خیلی‌هاجرات‌ نمی‌كردند كه‌ از درگیری‌ها عكس‌ بگیرند كاوه‌ عكس‌ آن‌ تك‌ تیرانداز را گرفته‌ بود. البته‌ این‌ به‌ معنای‌ آن‌ نیست‌ كه‌ هیچ‌ كس‌ از دوران‌ انقلاب‌ عكس‌ تهیه‌ نكرده‌ باشد ولی‌ تعدادشان‌ انگشت‌شمار بودند و شاهد مدعا عكس‌های‌ این‌ چند نفر هستند كه‌ بیشترین‌ پوشش‌ خبری‌ آن‌ زمان‌ را انجام‌ داده‌ بودند. كاوه‌ در توضیح‌ عكس‌ یادشده‌ می‌گوید: «سال‌ 56 بود. آن‌ موقع‌ تفنگ‌ زیاد نبود، بیشتر باتوم‌ بود، همان‌ روز اول‌، باتوم‌ و گاز اشك‌آور. اما یك‌ ماشین‌ آمد و از داخل‌ آن‌ دو تا تك‌تیرانداز آمدند پایین‌. بقیه‌ افراد نیروهای‌ انتظامی‌، دور این‌ تك‌تیرانداز را می‌گرفتند كه‌ دیده‌ نشود،من‌ عكسش‌ را دارم‌ كه‌ هم‌ به‌ این‌ طرفی‌ها و هم‌ به‌ آن‌ طرفی‌ها تیراندازی‌ می‌كرد.»

تجربه‌ دوستم‌ فرنود
كاوه‌ خاطرات‌ شیرینی‌ از چاپ‌ عكس‌ امام‌ )ره‌( دارد كه‌ آن‌ را از زبان‌ دوستش‌ و عكاس‌ توانای‌ دوران‌ جنگ‌ و انقلاب‌ بازگو می‌كند. محمد فرنود در سمنان‌ در یك‌ عكاسی‌ كار می‌كرد، بچه‌ 13 ساله‌ كه‌ پادوی‌ یك‌ عكاسی‌ بود، یك‌ عكس‌ امام‌ خمینی‌ را گیر آورده‌ بود و شب‌ها مثلاص می‌فرستادندش‌ كه‌ عكس‌ عروسی‌ چاپ‌ بكند دو تا هم‌ عكس‌ امام‌ خمینی‌ را یواشكی‌ چاپ‌ می‌كرد. بعد از او بپرس‌ خیلی‌ خنده‌دار است‌، جوری‌ كه‌ عمل‌ می‌كرده‌ چطوری‌ این‌ عكس‌ها را جمع‌ و می‌برده‌ هی‌ تكثیر می‌كرده‌ و می‌برده‌ به‌ دوستانش‌ می‌داده‌ و مثلا تمام‌ افتخارش‌ این‌ است‌ كه‌ یك‌ شب‌ تا صبح‌ نمی‌دانم‌ تمام‌ سمنان‌ را با عكس‌ امام‌ مثلا پوشانده‌. می‌دانی‌؟ )لبخند(

قصه‌ كمیته‌ استقبال‌ از امام‌
بی‌گمان‌ خیلی‌ از دوستان‌، تاریخ‌نگاران‌، هنرمندان‌ و بویژه‌ عكاسان‌ خبری‌ كمتر راهشان‌ به‌ كمیته‌ استقبال‌ از امام‌ افتاده‌ و حتی‌ در مورد آن‌ شنیده‌ و عكس‌هایی‌ دیده‌ باشند. در این‌ میان‌ شاید كاوه‌ از خوش‌شانس‌ترین‌های‌ روزگار بوده‌ كه‌ به‌ هر ترتیب‌ كه‌ خودش‌ در كتاب‌ آورده‌ به‌ آنجا می‌رود و چه‌ عكسهای‌ تاریخی‌ ثبت‌ می‌كند. كمیته‌ استقبال‌ از امام‌ شكل‌ گرفته‌ بود و من‌ رفتم‌ از آشپزخانه‌اش‌ عكس‌ گرفتم‌. تعداد زیادی‌ دیگ‌ و از این‌ چیزها گذاشته‌ بودند خب‌؟ من‌ رفتم‌ و از آنجا عكس‌های‌ زیادی‌ گرفتم‌. مثلا دو سال‌ پیش‌ كه‌ یكی‌ داشت‌ این‌ عكس‌ها را می‌دید گفت‌ بابا این‌ مطهری‌ است‌ كه‌ دارد آش‌ هم‌ می‌زند ها! این‌ خلخالی‌ است‌ كه‌ دارد برنج‌ دم‌ می‌كند ها!
كاوه‌ هر زمانی‌ كه‌ از انقلاب‌ و امام‌)ره‌( یاد می‌ كند چنان‌ با تمام‌ وجود حرف‌ می‌زند كه‌ تو گویی‌ جزیی‌ از وجودش‌ را برایت‌ بازگو می‌كند. این‌ حس‌ها از اعماق‌ وجودت‌ نشات‌ می‌گیرد. همه‌ می‌دانند كاوه‌ گلستان‌ اهل‌ ریا و دروغ‌ و چاپلوسی‌ نبود در غیر این‌ صورت‌ هیچ‌ وقت‌ این‌ قدر از او به‌ نیكی‌ یاد نمی‌كردند. كاوه‌ مثل‌ عكس‌هایش‌ واقعی‌ و بی‌تعارف‌ رك‌ و راست‌ بود. به‌ عكس‌هایش‌ عشق‌ می‌ورزید و آنچه‌ را در پشت‌ «ویزور» چشمی‌ دوربینش‌ فوكوس‌ می‌كرد به‌ یك‌ باور در موردآن‌ رسیده‌ بود و گرنه‌ دكمه‌ شاتر را هرگز فشار نمی‌داد.

جیغ‌ كشیدن‌ برای‌ گرفتن‌ عكس‌ امام‌
هواپیما آمد و نشست‌، ما هنوز داخل‌ بودیم‌، من‌ داشتم‌ منفجر می‌شدم‌. آنچنان‌ دعوا كردم‌. هیچ‌ وقت‌ من‌ تو عمرم‌ این‌ طوری‌ برای‌ گرفتن‌ یك‌ پوزیسیون‌ خاص‌ تلاش‌ نكرده‌ بودم‌. حق‌ من‌ بود. دیگر آنچه‌ جیغ‌ بود و می‌ توانستم‌ بزنم‌ داشتم‌ می‌زدم‌ كه‌ بتوانم‌ بروم‌. آخر اجازه‌ دادند و ما دو نفر آقای‌ محمود محمدی‌ عكاس‌ روزنامه‌ اطلاعات‌ و من‌ رفتیم‌ آن‌ جلو، آن‌ عكس‌ معروف‌ امام‌ كه‌ دارد از پله‌ها پایین‌ می‌آید را من‌ گرفتم‌.

امام‌ خودش‌ به‌ من‌ یك‌ لوح‌ زرین‌ داد
بخاطر كارهایی‌ كه‌ در جنگ‌ كرده‌ بودم‌، من‌ یكی‌ از چند نفری‌ هستم‌ كه‌ امام‌ خودش‌ لوح‌ داد. امام‌ با من‌ دوست‌ بود. )لبخند( اولین‌ عكس‌ رسمی‌ امام‌ را من‌ گرفتم‌. به‌ من‌ نیم‌ ساعت‌ وقت‌ دادند كه‌ ازشان‌ عكس‌ بگیرم‌. آن‌ عكسی‌ كه‌ امام‌ می‌خندند مال‌ من‌ است‌. افتخار من‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ عكاس‌ امام‌ در دنیا معروف‌ شدم‌.یك‌ نمایشگاه‌ بین‌المللی‌ برگزار شد از تحولات‌ و انقلاب‌های‌ مهم‌ جهانی‌ كه‌ طی‌50 سال‌ گذشته‌ صورت‌ گرفته‌ بود. 50 عكاس‌ در مورد 50 تحول‌ دنیا. نكته‌ جالب‌ این‌ نمایشگاه‌ كه‌ از نظر فتوژورنالیسم‌ از اعتبار مهمی‌ برخوردار است‌. تنها عكس‌ آدمی‌ كه‌ وجود دارد عكس‌ امام‌ است‌ كه‌ كار من‌ است‌، گوش‌ می‌كنی‌؟

بهترین‌ موضوع‌ برای‌ عكاسی‌
زندگی‌ مردم‌ مملكتم‌ از موضوعاتی‌ است‌ كه‌ دوست‌ دارم‌ عكاسی‌ بكنم‌ و فكر می‌كنم‌ كه‌ از طریق‌ تصویربرداری‌ و ایجاد ارتباط‌ بین‌ واقعیت‌ و زندگی‌ مردم‌ در به‌ وجود آمدن‌ تفاهم‌ بین‌ انسانها، تفاهم‌ برای‌ پیشرفت‌، تفاهم‌ برای‌ به‌ وجود آمدن‌ یك‌ زندگی‌ بهتر كمك‌ كنم‌. كاوه‌ فرزند زمان‌ خودش‌ بود هم‌ به‌ مسائل‌ برون‌ مرزی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ ژورنالیست‌ حرفه‌یی‌ نگاه‌ می‌كرد و هم‌ به‌ عنوان‌ یك‌ ایرانی‌ با اصالت‌ و آشنای‌ درد به‌ جامعه‌ خود نگاهی‌ تیز و دلسوزانه‌ داشت‌.

پیام‌ خون‌ شهیدان‌ با عكس‌
كاوه‌ معتقد است‌ كه‌ عكس‌های‌ شهید پیام‌ خون‌ شهیدان‌ را انتقال‌ داده‌ است‌. من‌ یك‌ جمله‌یی‌ دارم‌ كه‌ در تمام‌ مصاحبه‌ها هم‌ می‌گویم‌. اگر انقلاب‌ ایران‌ پیامش‌ خون‌ شهیدان‌ بود این‌ پیام‌ را عكس‌ منتقل‌ كرد. یك‌ بار یكی‌ از رزمندگان‌ كه‌ یكی‌ از چشم‌هایش‌ را از دست‌ داده‌ بود، به‌ من‌ گفت‌: برای‌ دیدن‌ هدف‌ فقط‌ یك‌ چشم‌ كافی‌ است‌. كاوه‌ هم‌ تاثیرگذار و هم‌ تاثیرپذیر بود و در یافتن‌ حقایق‌ از هر كجا و از زبان‌ هر كسی‌ دریغ‌ نمی‌ كرد مثل‌ همین‌ تاثیری‌ كه‌ آن‌ جانباز بر كاوه‌ گذاشته‌ بود كه‌ در این‌ جمله‌ كاوه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ درك‌ است‌. او می‌گوید: برای‌ هر هشت‌ سال‌ من‌ با یك‌ چشم‌ به‌ مرگ‌ نگاه‌ می‌كردم‌ و تصاویری‌ كه‌ روی‌ آنها تمركز می‌كردم‌، تصاویر واقعیت‌ بودند. كاوه‌ نگاه‌ جامعه‌شناختی‌ خود را مدیون‌ مطالعه‌ تاریخ‌ دو هزار ساله‌ می‌ داند و می‌گوید: در طول‌ تاریخ‌ دو هزار ساله‌ ما امكان‌ این‌ را نداشته‌ایم‌ كه‌ سیاسی‌ بشویم‌، هیچ‌ وقت‌ در طول‌ تاریخ‌ ما نبوده‌ كه‌ آزادی‌ دموكراتیك‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ مثلا من‌ بتوانم‌ دنبال‌ تحصیلات‌ سیاسی‌ خودم‌ باشم‌ یا عقاید خود را شكل‌ بدهم‌.

نویسنده


ارسال نظر

در پاسخ به نظر زیر :

مطالب مرتبط

تازه‌های عکاسی

وبلاگ در سایت عکاسی

وبلاگ و فتوبلاگ

انجمن‌های عکاسی

سایت عکاسی

سایت عکاسان ایرانی

فروشگاه کتاب عکاسی

 • آموزش عکاسی پرتره
 • مجموعه عکس چیست؟
 • نور و نورپردازی در عکاسی
 • حرفه: هنرمند شماره ۶۷
 • تقویم حرفه: هنرمند ۱۳۹۷ - ۶ طرح جلد
 • تکنیک‌های ویرایش عکس در فتوشاپ
 • ترکیب بندی در عکاسی - لوری اکسل
 • ترکیب بندی در عکاسی - دیوید پرکل
 • مرجع کامل آموزش نرم افزار لایت روم
 • شش نگاه به عکاسی مستند
 • شورشیان هنر قرن بیستم
 • اتاق روشن - فرشید آذرنگ
 • کادربندی درعکاسی
 • مبادی سواد بصری - مترجم: مسعود سپهر
 • نقد عکس
 • پامنار
 • انزلی
 • باران شغال
 • دیده و درون
 • عکاسی مستند
 • شیب تند عصر پنج‌شنبه
 • نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران - ۲ جلدی
 • تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
 • عکاسی دیجیتال - نشر دوژه
 • نگاهم کن! خیالم کن!
 • در جهت عکس
 • عکس و دیدن عکس
 • گذر امروزی در طهران دیروزی
 • نقوش آهنی
 • عمامه داران
Powered by Practicalidea