مدتی قبل یک آسیب پذیری امنیتی در فتوشاپ نسخه CS2 و CS3 کشف شد که میتوانست توسط مهاجمین برای کنترل سیستم کاربر استفاده شده و باعث آسیب شود. در این حمله وقتی یک فایل تصویر “بد” با پسوند bmp (یا پسوندهای دیگر)، توسط کاربر باز میشود، مهاجم میتواند از این فرصت استفاده کرده و به سیستم کاربر نفوذ نماید.
این آسیب پذیری در حد بحرانی ( Critical) درجه بندی شده است.
برای رفع این آسیب پذیری وصله امنیتی زیر را دریافت کرده و نصب کنید.

> دریافت وصله امنیتی

> اطلاعات بیشتر و دریافت وصله امنیتی مخصوص Mac