بخش جدید در سایت عکاسی: آشنایی با سبک های هنری

بخش جدیدی در سایت عکاسی با عنوان «آشنایی با سبک‌های هنری» شروع به فعالیت می‌کند. قرار است در این بخش که به مدیریت ساناز نافذ اداره می شود، سبکهای هنری و جلوه‌های آن در عکاسی بررسی شود. مطلب زیر مقدمه این بخش است که می‌خوانید: در...

ادامه مطلب