معادله‌ی معروف مک‌لوهان «رسانه پیام است» بیانگر چیست؟

تلاش برای درک پی‌آمدهایی که هر رسانه‌ی جدید با خود به همراه دارد و ممکن است برای جامعه یا فرهنگ ما زیان‌آور باشد.

ادامه مطلب