تکنولوژی RTune

در نمایشگاه PMA 2004 چند دوربین جدید از شرکت Kyocera توجه همگان را بخود جلب کرد: Finecam SL400R ،...

ادامه مطلب