گزارش نمایشگاه عکس رضا دقتی در دره پنجشیر

شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
880317.jpg


اولین نمایشگاه عکس‌های رضا دقتی‌ در کنار مزار احمد شاه مسعود، سردارآزادی، کاروان سالار پایداری، قهرمان ملی‌ و رهأیی افغان و افغانستان ازاشغال گران روس و طالبان، روز اول خرداد ماه ۱۳۸۸ به روی صدها دیدار کنندهگشوده شد. مجموعه این تصاویر نمایشگاهی است به وسعت دره ی پننمایشگاهاغیاست بر راه، فروغی بر دل.
پنجاه عکس از دوران رزم پر شور جانهای شیفته ی آزادی و استقلال سرزمینافغانستان، دره دلتنگ پنجشیر را به دیدارگاه یاران و یاوران راه و یادشیر دره ی پنجشیر بدل ساخت. احمد شاه مسعود به روایت رضا دقتی زنگ کاروانیرا به صدا درآورد که روزگاری مرگ را سرود آزادی و آزادگی کردند، از ایندره گذشتند و به تاریخ پیوستند.
فراوانی دیدارگران این نمایشگاه، که کوشش و همت کسانی چون احمد والی‌مسعود، برادر شاه مسعود و دکتر عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان واز یاران بسیار نزدیک شاه مسعود و رضا دقتی جزء آن است، از همان نخست نشانمیدهد راه درازِ برجای مانده بی رهرو نیست و راهبران در یادها زنده میمانند. [گزارش تصویری]

نویسنده خبر: وبستان


ارسال نظر

در پاسخ به نظر زیر :

مطالب مرتبط

تازه‌های عکاسی

وبلاگ در سایت عکاسی

وبلاگ و فتوبلاگ

انجمن‌های عکاسی

سایت عکاسی

سایت عکاسان ایرانی

Powered by Practicalidea