Untitled Film Still No.3 by Cindy Sherman (1977)

بیشتر شصت‌ونه عکسی که در این مجموعه هستند در آپارتمان عکاس گرفته و توسط خود او مدل داده و کارگردانی شده‌‌اند. شرمن علاقه دارد تا با پوشش‌‌های مختلف، هویت‌‌های گوناگون به خود بگیرد و خودش شخصیت اصلی داستان هر عکس باشد. در تاریخ عکاسی متأخر مجموعه‌ی عکس‌‌های بدون عنوان فیلم یک اثر کلیدی است. حالت و لباس زنی که در این عکس است به‌وضوح از روی تبلیغات مصرف‌‌گرایانه‌ی آمریکایی برداشته شده است که همین شباهت، تصویر را تبدیل به یک نظر اجتماعی درباره جایگاه زنان در جامعه‌ی مصرفی می‌‌کند.
هنرمند نیویورکی، سیندی شرمن، این مجموعه را در ۱۹۷۷ آغاز کرد. عکس شماره ۳ آن تصویری است از یک زنِ جوان ایستاده بالای ظرف‌شویی آشپزخانه؛ اگرچه حالت بدن او مصمم است اما باحالتی حسرت آلود نگاهی به‌جایی دیگر انداخته و به صحنه‌‌ای، کسی یا چیزی، خارج از کادر، خیره شده است. شرمن آشکارا تنشی در تصویر به وجود آورده: دست زن به حالتی تدافعی و نامطمئن روی شکمش قرار دارد اما زاویۀ بازوی او، در پیش‌‌زمینه، جسور و بی‌‌پرواست.

Source :
What Makes Great Photography: 80 Masterpieces Explained by Val Williams