۲- اَنی لیبُویتْس Annie Leibovitz (متولد ۱۹۴۹)

لیبُویتْس از ارکان مهم عکاسی است. پرتره‌هایش در تعریف عکاسی معاصر اهمیت دارند. از کارهای تبلیغاتی گرفته تا عکس‌های شخصی‌تر، غنایی که او به تصاویر داده، همانند گنجینه‌ای با ارزش است.

مجله‌ی رولینگ استون بدون عکس‌های لیبُویتْس، از جایگاه امروزش برخوردار نبود. در سال ۱۹۷۰، روزهای آغازین «عکاسی معاصر»، لیبُویتْس تنها به‌عنوان یک عکاس خرد در مجله استخدام شد. اما سه سال بعد به پست عکاس اصلی ترفیع یافت.

هنگام کار برای رولینگ استون (شغلی که ۱۳ سال به طول انجامید)، لیبُویتْس بیشتر راجع به مجله‌ها آموخت و دریافت که در عین عکاسی سفارشی، همچنان می‌تواند به تهیه‌ی کارهای شخصی خود بپردازد. از کارهای تبلیغاتی و پرزرق وبرق برای مشتریان بنامی چون دیزنی گرفته تا عکس‌های شخصی‌ترش، لیبُویتْس با شکوه تمام می‌درخشد.

اَنی لیبُویتْس در اینترنت:
Vanity Fair
Facebook
Portfolio One