۱۲- نن گلدین Nan Goldin (متولد ۱۹۵۳)

عکس و هنر گلدین از مکتب باستن، چیزی نیست که نتوان در این لیست برشمرد. او هنرمندی آمریکایی است که با داستان‌های تصویری ضد فرهنگی که از نیویورک دهه‌ی هفتاد و هشتاد میلادی روایت کرده، عکاسی مستند را تحول بخشیده است. او در حلقه‌های اجتماعی خاصی عضو است و با نگاهی شخصی، ویژه و عمیق به عکسبرداری از آن‌ها می‌پردازد. مجموعه‌ای که گلدین با آن شناخته می‌شود درباره‌ی مسائل مربوط به جامعه‌ی دگرباش‌ها و همچنین عکاسی از شخصیت‌های شناخته شده‌ی هنری، اجتماعی و… است.

عمیق و شخصی، بیریا و خام، عکس‌های او درواقع زندگینامه‌ای است شخصی از عکاس و تمامی کسانی که به او اعتماد کرده و داستانشان را برایش روایت کرده‌اند. هنگامی که تحت تأثیر عکاس‌های فشن نظیر هلموت نیوتون و گای بردین در مجلات بود، یک مربی او را با عکس‌های هنری دایان آربوس، لری کلارک و آگوست زاندر آشنا کرد. او امروز میان نیویورک، لندن و پاریس کار و زندگی می‌کند.

اهمیت عکاسی در نفی خشونت بار دیگر با خودنگاره‌ای که گلدین ثبت کرده است (عکس «نن یک ماه پس از زد و خورد»)، به مرکز توجه بازگشته است.