۱۴- رایان مک گینلی Ryan McGinley (متولد ۱۹۷۷)

به عنوان جوان‌ترین هنرمندی که نمایشگاه انفرادی در موزه‌ی هنر آمریکایی ویتنی داشته است، رایان مک گینلی عکس‌هایی دارد که موجب شده تا او را «مهم‌ترین عکاس آمریکا» بخوانند.

شیوه‌ی عکاسی او طی سال‌ها دچار تغییر و تحول شده است. در ابتدا از دوستان نزدیکش در موقعیت‌های واقعی عکاسی می‌کرد که برای خود من از جذابیت خاصی برخوردارند چرا که بهتازگی سعی در ثبت عکس‌هایی دارم که تنها برای خودم معنا دارند. این شیوه‌ی عکاسی گاهی وقت‌ها از سوی عکاسانی که می‌خواهند دور از محیط خانه و دوستان تجربه کسب کنند، نادیده گرفته می‌شود.

اخیراً، رایان مک گینلی از موقعیت‌هایی که قبلاً در آن عکاسی کرده است، دوباره شروع به عکاسی کرده. عکس‌هایی در همان طبیعت و محیط اما با سوژه‌های جدید که از میان تماشاگران فستیوال‌های راک‌اندرول، مدرسه‌های هنر یا کوچه و خیابان انتخاب شده‌اند.