From the series Table of Power by Jacquelin Hassink (1994)

مجموعه‌ی میزهای قدرت (۱۹۹۵-۱۹۹۳) جهانِ شرکت‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی را می‌کاود. در این عکس میز مدیران شرکت دایملر بنز توسط نوری که از پنجره به داخل می‌آید و چراغ‌های سقفی نورپردازی شده است. رنگ همه‌ی اجزا و سطوح تصویر – صندلی‌ها، میزها، فرش و دیوار – خنثی است اما رنگ‌ شدید ماشین‌هایی که بر روی تابلوی روی دیوار قرار دارند این یکسانی را بر هم زده است. هسینک این میز بزرگ و صندلی‌های یک‌شکلِ آن را طوری عکاسی کرده که گویا در دریاچه‌ی بژی رنگ این شرکت عظیم معلق مانده‌اند.در عین حال این میز، موقر و مستحکم، منتظر مردان و زنان قدرتمندی است که به زودی آنجا را تصرف می‌کنند و تصمیمات مهمی در این مکان می‌گیرند.

عکس نشان دهنده‌ی میز ملاقات مدیران دایملر بنز در اشتوتگارت است. ژاکلین هسینک در ابتدای دهه ۹۰ به این میزها علاقه‌مند شد؛ او جذب ثروت و نفوذی شد که این شرکت‌ها بازنمایی ‌ می‌کردند و بوسیله عکس‌برداری از این میز‌ها در اتاقی خالی، عکاس، بر بزرگی و شکوه آنها تاکید کرده است. مشخصه‌ی این پروژه پژوهش دقیقی است که عکاس بر شرکت‌های چندملیتی و حیات معاصر آنها انجام می‌دهد. باید توجه داشته باشیم قبل از اینکه هسینک پروژه را آغاز کند فرآیندی طولانی از نامه‌نگاری برای کسب اجازه از این مکان‌ها را طی کرده است که این امر قسمتی حیاتی از روش‌شناسی کار هنرمندانی است که می‌خواهند از مکانی خصوصی و فضایی به‌شدت محافظت شده عکاسی کنند.

Source :

What Makes Great Photography: 80 Masterpieces Explained by Val Williams