«مسعود معصومی» به روایت «آیدین آغداشلو»

این یادداشت به قلم آیدین آغداشلو برای فصلنامه «عکاسی حرفه‌ای» نوشته شده است.

ادامه مطلب