شما خیلی قشنگ می‌خندید ناخدا!

عکس فیلم من را می‌برد به قسمتی از فیلم که دوستش دارم. قسمتی که توی فیلم ندیدمش بس تصویر بعدی و بعدی و بعدی از پی‌اش آمد.

ادامه مطلب